Wednesday, May 4, 2011

ஜோக்ஸ்

`` சில பேருக்கு தூக்கத்துல நடக்குற வியாதி வரும், ஆனா நம் மன் னருக்கு வேற மாதிரி வியாதி வந்திருக்கு!’’

`` என்ன வியாதி?’’

`` தூக்கத்துல ஓடுற வியாதி!’’

- குங்குமம் 23-05-2011

No comments: